תיאום פגישה חוזרת 

עמוד זה מיועד לקביעת פגישת מעקב/ פגישה חוזרת עבור מטופלות שנמצאות כבר בתהליך.